آنگلزیت
تصویری از آنگلزیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام جزیره‌ای در انگلستان (Anglesey) گرفته شده‌است.
نام دیگر Anglesite
فرمول شیمیایی PbSO4
ترکیب شیمیایی حل شونده در HNO۳ گرم PbO:۷۳٫۶٪ SO۳:۲۶٫۴٪
رده بندی سولفات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشور - ورقه‌ای - پهن و کوتاه - بی پیرامید
شکل ظاهری بلور دانه‌ای - استالاکتیت - اگرگات درخشان تقریباً کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، اطریش، ایتالیا، بریتانیای کبیر، مکزیک و URSS
رنگ بیرنگ - سفید - خاکستری
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۳
وزن مخصوص ۶٫۳
رخ ناقص
جلا الماسی - ابریشمی
شفافیت شفاف - نیمه شفاف
پاراژنز فسژنیت - سروزیت - اسچلیت- گالن- سروزیت- لیمونیت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی - هیدروترمال
محل پیدایش ایتالیا

آنگلزیت (به انگلیسی: Anglesite) با فرمول شیمیایی PbSO4 از مجموعه کانی هاست و از نام جزیره‌ای در انگلستان (Anglesey) گرفته شده‌است. حل شونده در HNO۳ گرم PbO:۷۳٫۶٪ SO۳:۲۶٫۴٪ برای اولین بار در ایتالیا کشف شد و از نظر شکل بلور: منشور - ورقه‌ای - پهن و کوتاه - بی پیرامید، رنگ: بیرنگ - سفید - خاکستری، شفافیت: شفاف - نیمه شفاف، جلا: الماسی - ابریشمی، رخ: ناقص، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سولفات است و منشأ تشکیل آن ثانوی - هیدروترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن فسژنیت - سروزیت - اسچلیت- گالن- سروزیت- لیمونیت است ، از نظر ژیزمان بلور دانه‌ای - استالاکتیت - اگرگات درخشان تقریباً کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، اطریش، ایتالیا، بریتانیای کبیر، مکزیک و URSS یافت می‌شود.

جستارهای وابسته