آمیانت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از واژه یونانی Amiantos گرفته شده‌است.
نام دیگر Amiante
فرمول شیمیایی
ترکیب شیمیایی نامحلول در اسیدها متغیر
رده بندی سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری - طویل - سوزنی
شکل ظاهری بلوری - رشته‌ای - شعاعی - دانه‌ای کمیاب است و بیشتر در سوئیس، ایتالیا، چک اسلواکی، URSS
رنگ خاکستری روشن
رنگ خاکه سیاه
سختی موس ۵-۶
وزن مخصوص ۳-۳٫۲
رخ کامل- مطابق با سطح
جلا شیشه ای
شفافیت شفاف - نیمه کدر
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز - کلسیت- آلبیت- اپیدوت و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل دگرگونی
محل پیدایش اتریش

آمیانت (به انگلیسی: Amiante) با فرمول شیمیایی از مجموعه کانی هاست و از واژه یونانی Amiantos گرفته شده‌است. نامحلول در اسیدها متغیر برای اولین بار در اتریش کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری - طویل - سوزنی، رنگ: خاکستری روشن، شفافیت: شفاف - نیمه کدر، جلا: شیشه ای، رخ: کامل- مطابق با سطح، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی سیلیکات است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن دگرگونی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - کلسیت- آلبیت- اپیدوت و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - رشته‌ای - شعاعی - دانه‌ای کمیاب است و بیشتر در سوئیس، ایتالیا، چک اسلواکی، URSS یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع