آمپلکتیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از کلمه یونانی emplektos گرفته شده‌است.
نام دیگر Emplectite
فرمول شیمیایی CuBiS2
ترکیب شیمیایی درشعله ذوب می‌شود. در NO3H محلول است. Cu:۱۸٫۸۸٪ Bi:۶۲٫۰۸٪ S:۱۹٫۴٪
رده بندی سولفور
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری پهن و کوتاه - کشیده - سوزنی - منشوری طویل شیاردار - ماکله
شکل ظاهری بلورهای رشته‌ای - آگرگات دانه‌ای و توده‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان، رومانی، چک اسلواکی، پرو و شیلی
رنگ سفیدقلعی- خاکستری فولادی با تمایل به سبز
رنگ خاکه سیاه
سختی موس ۲
وزن مخصوص ۶٫۴
رخ کامل
جلا فلزی
شکستگی نامنظم
شفافیت کدر(اپاک)
پاراژنز ویتیکنیت - بیسموتینیت و کانیهایدیگر بیسموت- بیسموتینیت- کالکوپیریت- کوارتز
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال
محل پیدایش رومانی

آمپلکتیت (به انگلیسی: Emplectite) با فرمول شیمیایی CuBiS2 از مجموعه کانی هاست و از کلمه یونانی emplektos گرفته شده‌است. درشعله ذوب می‌شود. در NO3H محلول است. Cu:۱۸٫۸۸٪ Bi:۶۲٫۰۸٪ S:۱۹٫۴٪ برای اولین بار در رومانی کشف شد و از نظر شکل بلور: پهن و کوتاه - کشیده - سوزنی - منشوری طویل شیاردار - ماکله، رنگ: سفیدقلعی- خاکستری فولادی با تمایل به سبز، شفافیت: کدر(اپاک)، شکستگی: نامنظم، جلا: فلزی، رخ: کامل، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سولفور است و منشأ تشکیل آن هیدروترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن ویتیکنیت - بیسموتینیت و کانیهایدیگر بیسموت- بیسموتینیت- کالکوپیریت- کوارتز است ، از نظر ژیزمان بلورهای رشته‌ای - آگرگات دانه‌ای و توده‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان، رومانی، چک اسلواکی، پرو و شیلی یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع