تصویر مربوط به کارت پستال و مشکل حاملگی ناخواسته در اوایل قرن ۲۰.
Condom on Obelisk, Buenos Aires.jpg

آموزش مسائل جنسی یک اصطلاح گسترده در مورد تشریح آموزش در مورد، آناتومی جنسی انسان، تولید مثل و مقاربت جنسی، بهداشت باروری، روابط عاطفی، حقوق باروری و مسئولیت‌ها، جلوگیری از بارداری، و دیگر جنبه‌های رفتار جنسی انسان است. راه‌های متداولی برای آموزش مسائل جنسی از پدر و مادر و پرستاران به فرزندان وجود دارد. از جمله برنامه‌های مدرسه، و کمپین‌های بهداشت عمومی.

تعاریف

برت (Burt) آموزش جنسی را به عنوان مطالعه خصوصیت های این دو موجود تعریف می کند: یک مرد و زن. چنین خصوصیت هایی جنسیت شخص را تشکیل می دهند. جنسیت جنبه مهمی از زندگی یک جاندار انسان است، و تقریباً همه مردم، از جمله بچه ها می خواهند در مورد آن بدانند. آموزش جنسی شامل تمام حدود آموزشی ای می شود که - صرف نظر از شیوه خاصی که استفاده می شود - می توانند درباره جنسیت باشند. او در ادامه گفت که آموزش جنسی به جهت محافظت، گسترش زایمان، بهبود و توسعه خانواده بر اساس ایده های اخلاقی پذیرفته شده است.