آلومینیت
اطلاعات کلی
نام دیگر Aluminite
فرمول شیمیایی Al2SO4(OH)4·7(H2O)
ترکیب شیمیایی دراثر حرارت آب خود را آزاد می‌کند. در اسید کلریدریک حل و با آب مقطر شسته و تمیز می‌شود. Al2O3:29.6% SO3:23.3% H2O:۴۷٫۱٪
رده بندی سولفات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری بلورهای سوزنی کوچک
شکل ظاهری دارای برجستگی‌های خوشه مانند تقریباً کمیاب است
رنگ سفید
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۱
وزن مخصوص ۱٫۷
رخ کامل - مطابق باسطح
جلا مات
شکستگی خاکی
شفافیت نیمه شفاف
پاراژنز آلونژن- آلونژن- کائولینیت- اپسونیت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش آلمان شرقی

آلومینیت (به انگلیسی: Aluminite) با فرمول شیمیایی Al2SO4(OH)4·7(H2O) از مجموعه کانی هاست و بریده می‌شود (چون نرم است)، به زبان می‌چسبد. دارای لومینسانس اغلب سفید. دراثر حرارت آب خود را آزاد می‌کند. در اسید کلریدریک حل و با آب مقطر شسته و تمیز می‌شود. کانی مشابه آن آلونژن است که در آب محلول است. از ترکیب شیمیایی آن گرفته شده‌است. دراثر حرارت آب خود را آزاد می‌کند. در اسید کلریدریک حل و با آب مقطر شسته و تمیز می‌شود. Al2O3:29.6% SO3:23.3% H2O:۴۷٫۱٪ برای اولین بار در آلمان شرقی کشف شد و از نظر شکل بلور: بلورهای سوزنی کوچک، رنگ: سفید، شفافیت: نیمه شفاف، شکستگی: خاکی، جلا: مات، رخ: کامل - مطابق باسطح، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی سولفات است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن آلونژن- آلونژن- کائولینیت- اپسونیت است ، از نظر ژیزمان دارای برجستگی‌های خوشه مانند تقریباً کمیاب است و بیشتر در انگلستان، پاکستان و آلمان یافت می‌شود.

جستارهای وابسته