پایگاه‌های باستان‌شناسی
آق‌کُپرُک
AqKupruk.jpg
اطلاعات پایگاه
نام کشور افغانستان افغانستان
استان ولایت بلخ. چهار پایگاه در امتداد بلخاب در نزدیکی شمال روستای آق‌کُپرُک، در تپه‌های واقع در ۷۷ کیلومتری جنوب شهر مزار شریف.
بیشینهٔ تاریخی فراپارینه‌سنگی، ۱۵٫۰۰۰-۲۰٫۰۰۰ ق.م.؛
نوسنگی باسفال، حدود. ۲۰۰۰-۵۰۰۰ ق.م.؛
عصر آهن/هخامنشیان، سدۀ ششم ق.م.؛
کوشانیان-ساسانیان، ۷۰۰-۲۰۰ م.
جمع‌آوری موزه تاریخ طبیعی آمریکا - آثار کاوُش‌شده.
انجمن بریتانیایی مطالعات افغانستان - سنگ چخماق و آثار سنگی.
موزیم کابل - آثار کاوُش‌شده، سردیس سنگی. (نگارۀ فوق)
ساحهٔ کار ۱۹۵۹ دوپری، کارکنان دانشگاه‌های امریکاییِ حوضه - نقشه‌برداری
۱۹۶۶ - هایاشی (Hayashi) و صحرا (Sahara)، دانشگاه کیوتو - نقشه‌برداری
۶۵ & ۱۹۶۲دوپری، موزه تاریخ طبیعی آمریکا - کاوُش‌ها.
۱۹۷۱ مک‌برنی (McBurney)، دانشگاه کمبریج - کاوُش آزمایشی (sondage).آق‌کُپرُک یا آق‌کُپرِک (واژه‌ایست اُزبکی(یکی از زبان‌های ترک‌تبار)؛ به‌معنای 'پُلِ سفید') مجموعه پایگاه‌های باستان‌شناسی وافع در ولایت بلخ در افغانستان است، که شامل چهار پایگاه، ۱، ۲، ۳ و ۴ در امتداد بلخاب در نزدیکی شمال روستای آق‌کُپرُک، در تپه‌های واقع در ۷۷ کیلومتری جنوب شهر مزار شریف می‌شود. این چهار پایگاه عبارتند از:

این پایگاه‌ها در سال‌های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۵ میلادی توسط لوئی دوپری برای موزه تاریخ طبیعی آمریکا کاوُش شدند.

یافته‌های باستان‌شناسی از این پایگاه‌ها شامل سازه‌های فراوان و پیشرفته از ابزارهای سنگی است، همچون سردیس سنگی بسیار ابتدایی (نگارۀ فوق را ببینید)، بقایای گوسفند و بز اهلی‌شده، قطعاتی از مسِ چکشخورده متعلق به عصر نوسنگی با سفال (ceramic Neolithic)، نیش پرتابه‌ها، شیشه‌جات، سفالینه (terracotta) و جواهرات ساده.

پایگاه‌های باستان‌شناسی افغانستان از عصر سنگ
پارینه‌سنگی زیرین
پارینه‌سنگی میانی
پارینه‌سنگی بالایی ▲
فراپارینه‌سنگی
نوسنگی
شهر امروزی ◉
توجه: برای مشاهدۀ موقعیت صحیح این پایگاه‌ها از تفکیک‌پذیری (resolution) ابعاد ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ و زوم %۱۰۰ در صفحۀ نمایشگر خود استفاده کنید.

مطالعۀ بیشتر