آشورشناسی (به انگلیسی: Assyriology) رشته‌ای است که در مورد میان‌رودان و فرهنگهای مرتبط با آن که از خط میخی بهره می‌جستند از جنبه‌های باستان شناسی، تاریخی و زبان‌شناسی به پژوهش می‌پردازد.