جابجایی آب در رو، اطراف و میانهٔ زمین، چرخهٔ آب نام دارد. این چرخه فرایندی کلیدی برای آب‌کره‌است.

آب‌کُره یا هیدروسفر (به انگلیسی: hydrosphere) در جغرافیایی فیزیکی بیانگر مجموعهٔ آب موجود در زیر، رو و فضای یک سیاره است.

جرم آب‌کرهٔ زمین ۱٫۴ × ۱۰ تن است که ۰٫۰۲۳٪ از جرم کل زمین را در بر می‌گیرد. نزدیک به ۲۰ × ۱۰ تن از این آب‌کره در جو زمین پراکنده شده‌است (حجم هر تن آب تقریباً یک مترمکعب است). اقیانوسها نزدیک به ۷۵٪ از سطح زمین برابر با ۳۶۱ میلیون کیلومتر مربع (۱۳۹٫۵ میلیون مایل مربع) را پوشانده‌اند. به ازای هر کیلوگرم آب دریا، ۳۵ گرم نمک در آن حل شده‌است (۳٫۵٪).

ریشه‌شناسی

واژهٔ هیدروسفر hydrosphere در انگلیسی از واژه‌های یونانی ὕδωρ - hydor به معنی آب و σφαῖρα - sphaira به معنی کره گرفته شده‌است.

جستارهای وابسته